Abdülgaffar

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.

Rastgele Erkek isimleri
Çoğan
Gökdoğan
Hidayeddin
Abdüllatif
Barın